Press

För intervjuer och framträdanden:

E-post: johnlapidus@hotmail.com        Tfn: 070 – 20 44 857

Recensionsexemplar:

Du som vill beställa recensionsexemplar av våra böcker, skicka ett mail till info@lapidusforlag.se och ange namn, fullständig adress samt vilken tidning eller annan media du arbetar för.